ČLANAK O PROJEKTU “DANAS SAM TU! ZA TEBE!

Danas sam tu! Za tebe! 😀📔🎶❤️

Širimo duh zajedništva, dijelimo dobro i mir, darujemo toplu riječ i osmijehe, promoviramo volontiranje, pomoć i podršku najosjetljivijim skupinama u društvu! Mi smo volonteri udruge Smiješak za sve! 😀
https://biramdobro.com/danas-sam-tu-za-tebe/

Polazeći od vjerovanja da je ovom svijetu i svakom čovjeku potrebno samo malo dobrote i razumijevanja, Udruga Smiješak za sve započela je u travnju suradnju s Centrom za rehabilitaciju „Stančić“. Uz svoje stalne volontere, Udruga je okupila…
BIRAMDOBRO.COM