JOŠ JEDNA PRVA NAGRADA!

1. nagrada Zaklade ADRIS  u području Dobrota za projekt “Danas sam tu! Za tebe!”

Radosni i ushićeni, Marijana Jergović, predsjednica Smiješka za sve i Mirko, korisnik Centra za rehabilitaciju Stančić jučer su na svečanosti u Preporodnoj dvorani HAZU, gdje su se dodjeljivale donacije Zaklade Adris primili brojne čestitke i pohvale za projekt “Danas sam tu! Za tebe!”. Volonteri Smiješka su upravo oživjeli zaboravljeni Centar i njihovim korisnicima vratili nadu i osmijehe na lica.